POS CCE Axa 2-O 231 - 31562/328
Soluţii concentrate pentru hemodializă


Director de proiect: chim. Stanuleţ Lucica


Durata proiectului: 14.07.2011 – 14.07.2013

 

Obiectivul general al proiectului este crearea unui start-up inovativ (Medisan 2010) prin transfer de rezultate de cercetare-dezvoltare din activitatea de cercetare proprie a institutului ICPAO Mediaş către S.C Medisan 2010 SRL, constând în utilizarea soluţiei tehnologice propuse prin brevetul de invenţie OSIM A/01060/08.11.2011 cu titlul "Procedeu şi produs privind obţinerea soluţiilor concentrate pentru hemodializă" precum şi tehnologie cu acelaşi titlu. Implementarea proiectului are ca scop realizarea unei staţii de producere a soluţiilor concentrate de hemodializă care se vor comercializa către Centrele de Dializă din România.

 

Obiectivele specifice proiectului pentru realizarea obiectivului general constau în:

  • Realizarea unei tehnologii şi instalaţii de purificare a sării indigene de Cacica de sulfaţi de calciu şi magneziu
  • Obţinerea soluţiilor concentrate de hemodializă din sare purificată la standarde UE şi certificate de OTDM
  • Realizare unei staţii de producere soluţii de hemodializă la standarde UE prin achiziţia de echipamente tehnologice de ultimă oră, în special o staţie de purificare avansată a apei (filtrare, dedurizare, osmoză inversă)
  • Implementarea proiectului va duce la creşterea cifrei de afaceri a IMM-ului şi crearea de noi locuri de muncă

 

Obiectivele proiectului sunt în conformitate cu obiectivul operaţiunii 2.3.1 - crearea sau dezvoltarea de start-up-uri inovative prin transfer tehnologic din instituţii de CD către companii şi dezvoltarea de noi domenii de afaceri şi activităţi inovative.

Soluţiile de hemodializă se vor produce pe staţia ce se va realiza la Medisan 2010 în mod discontinuu. Se vor realiza loturi care vor fi analizate, verificate, certificate şi ambalate în canistre de polietenă de 5kg sau 10kg.

 

Etapele proiectului:

 

Etapa 1-a, Etapa a-2-a, Etapa a-3-a, Etapa a-4-a, Etapa a-5-a

 


Ultima actualizare: 5 iulie 2013