Etapa 1I.

 

I. Analiza tehnico-stiintifica şi stabilirea tehnologiei de purificare a sării indigene (Partea 1)

 

I.1. Stabilirea parametrilor pricipali la operaţiile de precipitare cu BaCl2

 • Timp de reacţie
 • Sedimentare
 • Filtrare
 • Presiuni
 • Concentraţii reactanţi
 • Recristalizare, uscare

I.2. Elaborarea strategiei privind analiza şi caracterizarea sării

 

I.3. Stabilirea tehnologiei de laborator privind purificarea sării indigene


II. Achiziţia de servicii (Partea 1)

 

II.1. Achiziţia de servicii suport pentru inovare referitoare la încercări şi testări în laborator acreditat

 

II.2. Achiziţia de servicii de consultanţă pt inovare referitoare la utilizarea standardelor


III. Activităţi de punere în producţie a rezultatelor cercetării (Partea 1)

 

III.1. Achiziţia de utilaje şi echipamente necesare pentru punerea în producţie a rezultatelor cercetării şi echipamente şi instrumente IT

 

III.1.1. Începerea procedurilor de achiziţie. Întocmirea caietelor de sarcini pentru utilaje

 

III.2. Achiziţia de materii prime şi materiale necesare realizării proiectului


IV. Activităţi legate de informarea beneficiarului (Partea 1)

 

IV.1. Achiziţia de abonamente la publicaţii de specialitate

 

IV.2. Abonamente şi asigurarea accesului la baze de date (internet, biblioteci tehnice, etc.)


V. Activităţi de informare şi publicitate privind proiectul – partea 1

 • anunţuri la ziar
 • pagina web

 

Rezultate:

 

A I.1. Purificarea clorurii de sodiu (NaCl) prin precipitare cu clorura de bariu (BaCl2) implica operatiile:

 • precipitare: s-a lucrat in raport stoechiometric SO42- : Ba2+
 • timp de reactie: 15 - 30 min
 • sedimentare: 30 - 45 min
 • filtrare: cu un dispozitiv de filtrare Sartorius si s-a stabilit filtrarea prin coloana de nisip
 • recristalizare si uscare: s-a renuntat in favoarea obtinerii unei solutii purificate de clorura de sodiu de concentratie, conform concentratiei solutiei de hemodializa ce urmeaza sa se realizeze.

 

A I.2. S-au studiat standardele de analiza a sarii atat romanesti cat si europene si metodele de analiza din farmacopeea romana si europeana si s-au formulat metodele de analiza necesare analizei complete a NaCl.

 

A I.3. Prin studiile si experimentarile efectuate in cadrul proiectului s-a realizat si elaborat o tehnologie de laborator privind purificarea NaCl provenita de la Cacica prin prin precipitare cu BaCl2.

 

S-a stabilit in cazul tehnologiei de laborator modalitatea de laborator de purificare a NaCl si elaborarea unei "Scheme de principiu pentru tehnologia pilot de purificare a NaCl" ce urmeaza sa se realizeze in etapa viitoare.

 

Conform bilantului de materiale si al consumurilor specifice rezultate se constata ca tehnologia de laborator elaborata este viabila, economica si completa raspunzand la necesitatile noastre.

 

A II.1. Prin incheierea unui "Contract de servicii de consultanta pentru inovare" referitoare la utilizarea standardelor (A II.2) – ICECHIM Bucuresti a realizat un studiu al metodelor de analiza conform standardelor romanesti si straine referitoare la analiza si caracterizarea sarii.

 

A II.2. Tot prin "Contract de servicii" suport pentru inovare referitor la incercari si testari in laborator acreditat (A II.1.) am beneficiat si beneficiem pana la sfarsitul proiectului de analize pentru verificarea si confirmarea analizelor noastre a tuturor parametrilor caracteristici ai materiilor prime si produse finite (NaCl si solutii de hemodializa) precum si de analize specifice ce nu le putem realiza din lipsa echipamentelor si aparaturii de laborator adecvate.

 

A III.1.1. Aparatura si utilajele necesare se va achizitiona – prin intermediul activitatilor (A III) – Activitati de punere in productie a rezultatului cercetarii. In etapa actuala a proiectului s-a inceput elaborarea dosarelor de achizitii prin intocmirea caietelor de sarcini pentru utilaje.

 

A III.2. Achizitia de materii prime (A III. 2) s-a realizat conform necesitatilor de desfasurare a proiectului.

 

A IV. Pentru buna informare si comunicare, in cadrul activitatii (IV A). Activitatile legate de informarea beneficiarului s-au incheiat contract de abonament la internet si abonament la reviste.

 

A V. Activitatea de informare si publicitate privind proiectul (A. V) s-a desfasurat prin incheierea unui contract de servicii pentru realizarea paginii WEB si ale anunturilor de publicitate si editarea de brosuri.

 

 

Etapele proiectului:

Etapa 1, Etapa 2, Etapa 3, Etapa 4, Etapa 5

 

 

Ultima actualizare: 5 iulie 2013