Etapa 2


I. Analiza tehnico-ştiinţifică şi stabilirea tehnologiei de purificare a sării indigene (Partea 2)

 

I.3. Stabilirea tehnologiei pilot privind purificarea sării indigene

 

I.4. Experimentări de obţinere a soluţiilor concentrate de hemodializă


II. Achiziţia de servicii (Partea 2)

 

II.1. Achiziţia de servicii suport pentru inovare referitoare la încercări şi testări în laborator acreditat


III. Activitati de punere in productie a rezultatelor cercetarii (Partea 2)

 

III.1. Achiziţia de utilaje şi echipamente necesare pentru punerea în producţie a rezultatelor cercetării şi echipamente şi instrumente IT

 

III.1.1. Achiziţia de echipamente IT

 

III.1.2. Achiziţia de active fixe necorporale

 

III.1.3. Încheierea contracte de achiziţie pentru utilaje

 

III.2. Achiziţia de materii prime şi materiale necesare realizării proiectului


IV. Activităţi legate de informarea beneficiarului (Partea 2)

 

IV.1. Achiziţia de abonamente la publicaţii de specialitate

 

IV.2. Abonamente şi asigurarea accesului la baze de date (internet, biblioteci tehnice, etc.)


V. Activităţi de informare şi publicitate privind proiectul (Partea 2)

  • pagina web

 

Rezultate:

 

I.3. Stabilirea tehnologiei pilot privind purificarea sarii indigene

 

Prin studiile şi experimentările efectuate, s-a verificat la scara pilot tehnologia de laborator de purificare a sării, efectuată în prima etapă a proiectului. S-a realizat şi elaborat o tehnologie pilot privind purificarea NaCl provenită de la Cacica prin precipitare cu BaCl2, tehnologie care constă în următoarele etape:

  • dizolvare NaCl Cacica: Tdiz. = 40° C, tdiz. = 20 min
  • precipitare: 30 -35 min
  • sedimentare: 30 min
  • filtrarea pe coloană de nisip
  • reţinerea ionilor de Ba2+ pe schimbatori de ioni

 

V. Activităţi de informare şi publicitate privind proiectul – partea 2

  • completare pagina web

În cadrul etapei II s-au mai desfăşurat următoarele activităţi:

 

Realizarea unui brevet de invenţie, Dosar OSIM 01444 / decembrie 2011, "Procedeu şi instalaţie pentru obţinerea clorurii de sodiu de uz farmaceutic", autori: Blajan Olimpiu, Crucean Augustin, Gajdos Emeric, Stănuleţ Lucica şi Trifoi Ancuţa.


Participarea la seminarii de comunicări ştiinţifice, în data de 27-28 octombrie 2011, prin participarea la Simpozionul naţional cu participare internaţională "Priorităţile chimiei pentru o dezvoltare durabilă", PRIOCHEM, la Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie şi Petrochimie ICECHIM, Bucuresti. Lucrarea cu care s-a participat a fost de tip POSTER, intitulat: "Studiu privind reducerea conţinutului de ion sulfat din sarea alimentară şi metoda de analiză prin spectrometrie in infra-rosu (FT-IR)".

 

Etapele proiectului:

Etapa 1, Etapa 2, Etapa 3, Etapa 4, Etapa 5

 

 

 

Ultima actualizare: 5 iulie 2013