Etapa 3


I. Analiza tehnico-ştiinţifică şi stabilirea tehnologiei de purificare a sării indigene (Partea 3)

 

I.4. Experimentări de obţinere a soluţiilor concentrate de hemodializă


II. Achiziţia de servicii (Partea 3)

 

II.1. Achiziţia de servicii suport pentru inovare referitoare la încercări şi testări în laborator acreditat


III. Activităţi de punere în producţie a rezultatelor cercetării (Partea 3)

 

III.1. Achiziţia de utilaje şi echipamente necesare pentru punerea în producţie a rezultatelor cercetării şi echipamente şi instrumente IT

 

III.1.1. Începerea procedurilor de achiziţie. Întocmirea caietelor de sarcini pentru utilaje

 

III.1.2. Achiziţia de echipamente IT

 

III.1.3. Achiziţia de active fixe necorporale

 

III.1.4. Încheierea de contracte de achiziţie pentru utilaje

 

III.2. Achiziţia de materii prime şi materiale necesare realizării proiectului


IV. Activităţi legate de informarea beneficiarului (Partea 3)

 

IV.2. Abonamente şi asigurarea accesului la baze de date (internet, biblioteci tehnice, etc.)


V. Activităţi de informare şi publicitate privind proiectul (Partea 3)

  • pagina web

Rezultate:


I.4. Experimentări de obţinere a soluţiilor concentrate de hemodializă

 

Experimentările efectuate s-au realizat pornind de la NaCl indigenă de concentraţie optimă de 240 g/l, apoi purificarea soluţiei conform tehnologiei stabilite în etapele I şi II, pentru ca după purificare să se procedeze în continuare pentru obţinerea unei soluţii concentrate de hemodializă cu un conţinut de 210,7 g/l NaCl.

 

Pentru a se ajunge la concentraţia standard a soluţiilor concentrate de hemodializă, în ioni de K+, Na+, Mg2+, Ca2+ se mai adaugă pe rând sub agitare cantităţiile suplimentare de săruri KCl, MgCl2, CaCl2 iar in final se acidulează cu acid acetic concentrat pentru a ajunge la o concentraţie de 6,3 g/l.


III.1.4. Incheierea de contracte de achizitie pentru utilaje

 

S-a derulat procedura de achiziţie publică a echipamentelor şi utilajelor necesare pentru punerea în producţie a rezultatelor cercetării, conform Anexei V "Instrucţiuni de achiziţii pentru beneficiarii operatori economici privaţi ai Programului Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice" şi s-a încheiat contractul de achiziţie publică nr. 493 / 13.12.2012, cu SC EDAS EXIM SRL care va furniza întreg lotul de echipamente.

 

etapa3


III.1.2. Achiziţia de echipamente IT

 

S-au achiziţionat echipamentele IT necesare pentru punerea în producţie a rezultatelor cercetării: calculator, imprimantă multifuncţională şi telefon cu fax, prin achiziţie directă cu 3 oferte şi alegerea ofertei care corespunde cerinţelor raport preţ / performanţă cel mai bine.

 

Nr. contract 5 / 07.01.2013, încheiat cu SC SOBIS SOLUTIONS SRL.

  • Calculator DELL INSPIRON One 2330
  • Multifunctional LEXMARK X544DN
  • Fax PANASONIC KX-FT988FX-B

 

III.3. Achiziţia de active fixe necorporale

 

S-au achiziţionat următoarele active fixe necorporale: licenţă sistem operare calculator, licenţă antivirus, licenţă pentru program redactare, licenţă pentru program grafică, prin achiziţie directă cu 3 oferte şi alegerea ofertei care corespunde cerinţelor raport preţ / performanţă cel mai bine.

 

Nr. contract 5 / 07.01.2013 încheiat cu SC SOBIS SOLUTIONS SRL.

  • Licenta Windows 7 PRO
  • Licenta OFFICE HOME 8
  • Licenta KASPERSKY 2013
  • Licenta CORELDRAW

 

 

Etapele proiectului:

Etapa 1, Etapa 2, Etapa 3, Etapa 4, Etapa 5

 

 

Ultima actualizare: 5 iulie 2013