Etapa 4


II. Achiziţia de servicii (Partea 4)

 

II.1. Achiziţia de servicii suport pentru inovare referitoare la încercări şi testari în laborator acreditat


III. Activităţi de punere în producţie a rezultatelor cercetării (Partea 4)

 

III.1.5. Achiziţia de utilaje şi echipamente necesare pentru punerea în producţie a rezultatelor cercetării.

 

III.2. Achiziţia de materii prime şi materiale necesare realizării proiectului

 

III.4. Activităţi de realizare a produsului

 

III.4.1. Proiectare, executarea şi experimentarea instalaţiei de obţinere a soluţiilor de hemodializă concentrate şi punerea în funcţiune a instalaţiei

 

III.4.1.1. Activităţi de obţinere în laborator a soluţiilor de hemodializă. Stabilirea tehnologiei.

 

III.4.2. Certificarea produsului prin implementarea standardului de calitate ISO 13485 şi certificarea de către Oficiul Tehnic pentru Dispozitive Medicale (ODTM) conform reglementării DIR UE 2007/47/CE

 

III.4.2.1. Întocmirea documentaţiei de certificare.


IV. Activităţi legate de informarea beneficiarului (partea 4)

 

IV.2. Abonamente şi asigurarea accesului la baze de date (internet, biblioteci tehnice, etc.)


V. Activităţi de informare şi publicitate privind proiectul (Partea 4)

  • pagina web

 

Rezultate:
A.III.4.1.1. Activitati de obtinere in pilot a solutiilor de hemodializa. Stabilirea tehnologiei

 

Prin studiile şi experimentările efectuate, s-a verificat la scară pilot tehnologia de laborator de obţinere a soluţiilor concentrate de hemodializă. Experimentările au avut loc pe o instalaţie din sticlă Pyrom constând într-un reactor de 40 l din sticlă prevăzut cu agitator din sticlă cu motor, sistem de încălzire electric şi sistem de înregistrare a temperaturii.

 

S-a stabilit tehnologia pilot de obţinere a soluţiei concentrate de hemodializă în urma experimentărilor efectuate. Lucrarea cuprinde:

  • Schema tehnologică cu fişele de aparate
  • Schema operaţiilor principale cu fluxuri de materiale
  • Bilanţul de materiale
  • Consumurile specifice
  • Controlul analitic al procesului

 

A. III.4.1 Proiectarea, executarea şi experimentarea instalaţiei de obţinere a soluţiilor de hemodializă concentrate si punerea in functiune a instalatiei

 

Lucrarea intreprinsă în această etapă a cuprins proiectarea, executarea şi experimentarea instalaţiei de obţinere a soluţiilor de hemodializă concentrate şi punerea in functiune a instalaţiei.

 

Instalaţia de obţinere a soluţiilor de hemodializă concentrată este alcatuită din 3 părţi:

  • Staţie de apă purificată prin osmoză inversă
  • Instalaţia de purificare a sării NaCl indigene
  • Instalaţia de obţinere a soluţiilor conentrate de hemodializă

 

 

 

Etapele proiectului:

Etapa 1, Etapa 2, Etapa 3, Etapa 4, Etapa 5

 


Ultima actualizare: 5 iulie 2013