Etapa 5


II. Achiziţia de servicii (Partea 5)

 

II.1. Achiziţia de servicii suport pentru inovare referitoare la încercări şi testări în laborator acreditat


III. Activităţi de punere în producţie a rezultatelor cercetarii (Partea 5)

 

III.1. Activităţi de procurare materii prime şi materiale necesare realizării proiectului

 

III.4. Activităţi de realizare a produsului

 

III.4.1. Experimentări seria zero pe instalaţia de obţinere a soluţiilor de hemodializă

 

III.4.2. Certificarea produsului prin implementarea standardului de calitate ISO 13485 şi certificarea de către Oficiul Tehnic pentru Dispozitive Medicale (ODTM) conform reglementării DIR UE 2007/47/CE


IV. Activităţi legate de informarea beneficiarului (Partea 5)

 

IV.2. Abonamente şi asigurarea accesului la baze de date (internet, biblioteci tehnice, etc.)


V. Activităţi de informare şi publicitate privind proiectul (Partea 5)

  • pagina web
  • pliante

 

Rezultate:
A III.4.1. Experimentări seria zero pe instalaţia de obţinere a soluţiilor de hemodializă

 

Pe instalaţia de obţinere a soluţiilor concentrate de hemodializă s-a realizat seria ,,zero" a produsului HEMSOL ( Soluţie concentrată acidă de hemodializă).


III.4.2 Certificarea produsului prin implementarea standardului de calitate ISO 13485 şi certificarea de către Oficiu Tehnic pentru Dispozitive Medicale (ODTM) conform reglementării DIR UE 2007/47/CE

 

În urma acestei activităţi SC Medisan 2010 SRL a implementat şi va menţine un Sistem de Management al Calităţii care îndeplineşte cerinţele standardului SR EN ISO 13485:2012.

Certificat1

 

De asemenea SC Medisan 2010 SRL a obţinut Certificatul CE, Sistem Complet de Asigurare a Calităţii conform Anexei II, secţiunea 3 a Directivei 93/42/CEE pentru produsul "HEMSOL, Soluţie concentrată acidă pentru hemodializă".

 

Certificat2

 

 

 

Etapele proiectului:

Etapa 1, Etapa 2, Etapa 3, Etapa 4, Etapa 5

 

 


Ultima actualizare: 5 iulie 2013